Atelier für Begleitetes Male und Kunsttherapie

Hjem
Ledsagende maleri med barn og unge
Kunstterapi med barn og unge
Ledsaget maling / personorientert kunstterapi med voksne
Løsningsorientert maling LOM®
Malatelieret
Datoer og nyheter
En kort presentasjon av meg
Ta kontakt
Impressum
Datenschutz
Lenke

Ledsagende maleri med barn og unge

 

Ledsagende maleri skal tjene barnets personlighetsutvikling og ønsker å komme i møte dets dype behov for billedlig fremstilling. I ledsagende maleri blir ingen malingsleksjoner gitt, det kommer ikke an på barnets talent. Prestasjonskrav og skjønnhetsidealer er ikke saken her. Gjennom frie valg av tema, format og farger, i en verdi- og kritikk-fri atmosfære, blir selvtillit og selvstendighet til barnet oppmuntret og støttet.

 

Barnet er ved maleriet i en dialog med seg selv og sitt sosiale miljø. Derigjennom er det mulig å utforske og begripe som aktiverte «sinnbilder» de hverdagslige erfaringer, det som ikke forstås, nye ting som er vanskelige og blokkerer, men likevel vekker nysgjerrighet.  

 

Ved å male oppnås «spillerom til å treffe valg», barnet blir utfordret til å stole på sine vurderinger og kan gjennom det utvikle ferdigheter til å foreta mer generelle bedømmelser. Løsningene utviklet gjennom malingen kan de så prøve ut i sitt daglige liv, finne ut om de blir bekreftet, eller de finner at de må forkaste dem.

 

Hvert barn utvikler og forandrer seg i maleratelieret. Noen ganger er det synlige endringer, men mye skjer også i hemmelighet. Det handler om opplevelsen av seg selv og oppdagelsen av egen kreativitet. Barnet erfarer ved det en understøttelse til å fremme sin unike individuelle personlighet.

 

Det er viktig å ikke (over) evaluere barnets bilder eller å analysere dem. Vesentlig er en anerkjennende holdning i møte med barnet, mens det gestalter ut av sine følelser.

 

Herr Keuner så på sin lille nieses tegning. Det var en kylling som fløy over en gårdsplass. "Hvorfor har kyllingen egentlig tre ben?" spurte Herr Keuner? "Kyllinger kan ikke fly, og derfor trengte jeg et tredje bein når den skulle ta av!" "Jeg er glad jeg spurte deg," sa Mr. Keuner.   Berthold Brecht