Atelier für Begleitetes Male und Kunsttherapie

Hjem
Ledsagende maleri med barn og unge
Kunstterapi med barn og unge
Ledsaget maling / personorientert kunstterapi med voksne
Løsningsorientert maling LOM®
Malatelieret
Datoer og nyheter
En kort presentasjon av meg
Ta kontakt
Impressum
Datenschutz
Lenke

Ledsaget maling / personorientert kunstterapi med voksne

 

Mennesker kommer av ulike årsaker for å male: noen er ute etter å balansere en stressende hverdag; mange er belastet av noe, og de synes det er lettere å male det, enn å snakke om det; noen liker ganske enkelt å male. Ofte sier de som maler at de kan ikke male. I ledsaget maleri er det ikke  viktig. Ganske raskt vil du merke at det er ikke det det går om.

 

Noen mennesker maler i stillhet, andre ønsker undervegs å si noe. Hvis du ønsker det, hører jeg på,  sier hva jeg har sett og utvikler sammen med deg perspektiver / vinklinger. I alle fall vet du mer om bildet enn jeg. Jeg bare ser hva du har malt og og griper ikke til analytisk teori.

 

Menneskene har en rik indre billedverden. Vi har drømmer, ønsker, behov, frykt - på grunn av hvordan vi opplever verden. Ofte blir disse bildene satt til side. De er utenfor sinnet's kontroll og lever sin egen virkelighet, og har lag på lag av kompleks innflytelse på vår faktiske virkelighet.

Ledsaget maling er en måte å komme nærmere disse bildene. De malende får mulighet til å komme i kontakt med disse bildene, direkte og gjennom sitt sinn,  og dermed bedre bli i stand til å overprøve deres realitet. Den / de malende kan finne ut hvordan det er å gi mer plass til egne behov og ønsker. Hun / han  kan lære noe om, hva var det som skapte hindere eller blokkeringer.

 

 I ledsaget maling går det om, å bli kjent med de skjulte, blokkerende delene av seg selv og dermed gi seg i kast med dem. Ledsaget maling er en selvoppdagelsesprosess.

Så er de opplevde erfaringer, og de utviklede kreative løsninger gjennom malingen, støttet av kunstterapeuten, veldig meningsfulle. En dag kan den / de malende fastslå at disse erfaringer / løsninger har bragt gevinst inn i hverdagslivet. Kanskje kommer hun / han det til overraskende resultater, som han / hun aldri tidligere kunne ha forestilt seg.

 

Det fascinerende i maleprosessen er at selv om den / de malende befinner seg i en tilsynelatende håpløs situasjon - plutselig står ansikt til ansikt med sine egne, kraftfulle bilder. Dette er øyeblikk, der energier man hadde inne i seg men trodde var gått tapt, blir gjenoppdaget. Disse energiene kan / den malende integrere i sin individuelle situasjon.

 

Forstår man ens liv som en pågående prosess, gir ledsaget maling den / de malende anledning til å delta aktivt i utformingen av denne prosessen.

 

Som prosess- og ressursorientert arbeidsmåte er ledsaget maling ikke bare stimulerende for kreativitet, men gir også impulser til vidtrekkende utvikling på alle områder i den menneskelige psyke. Den "overføring" av opplevelser på et stort formatert bilde, opplever den /de malende som godgjørende avspenning men også som en suksess, å erkjenne at tilsynelatende feil kan være  inngangsport til en positiv endring.

 

Her finner du en kortfilm til ledaget maling:                        

 http://www.youtube.com