Atelier für Begleitetes Male und Kunsttherapie

Startseite
Ledsagende maleri med barn og unge
Kunstterapi med barn og unge
Ledsaget maling / personorientert kunstterapi med voksne
Løsningsorientert maling LOM®
Malatelieret
Datoer og nyheter
En kort presentasjon av meg
Ta kontakt
Impressum
Datenschutz
Lenke

En kort pesentasjon av meg

 

"Fokus for mitt kunstterapeutiske arbeid retter seg mot det å hjelpe mennesker til konstruktive møter med seg selv, i en atmosfære av forståelse og aksept. Jeg ønsker å tre støttende til, at mennesker skal finne sitt eget potensial, bli kjent med sine ressurser, utvikle løsninger, og slik, gjennom lekenhet og letthet utvide sitt handling- og beslutningsrom. Dette gjøres på grunnlag av en respektfull, åndelig holdning til livet, og i takknemlighet for å få lov til å gjøre et slik rikt arbeid med mennesker."

 

Gudula Trefzger

 • Diplom sosialpedagog  (FH Mainz / Freiburg) med vekt på psykologi og kunst (1990)
 • Figurativ psykodrama (skygger) hos Dr. Jean-Paul Gonseth, Basel Liestal (1988-1989)    
 • Studerte maleri og tegning, Experimental Studio, Nelson Laiva, Freiburg (1987-1989)
 • Maleterapi, opplæring ved Institutt for humanistisk kunstterapi Dr. phil. Bettina Egger og Robert Wirz, Zurich (1991-1993)    
 • Diplom, kunstterapeut, Institutt for humanistisk  kunstterapi, Dr. phil. Bettina Egger, Zürich (2003)
 • Introduksjon til fremgangsmåten for ikke-voldelig kommunikasjon "Non violent kommunkation" av Marshall B. Rosenberg, ved Regula Langemann, "metapuls ag", Zurich (2003)
 • Gjestestudent i maling ved Academy of Fine Arts, Stuttgart med professor Cordula Güdemann (2004)    
 • Hypnoterapi med barn og unge, Milton Erickson Institute, Rottweil (2005/2006)
 • Løsningsorientert maleri (LOM), trauma-terapeutisk kunstterapi, Institutt for humanistisk kunst terapi, Dr. phil. Bettina Egger og Dr. Jörg Merz, Weggis / Sveits (2006)    
 • Videreutdanning, å kuratere utstillinger, ved University of Arts i Berlin (2012) 
 • Anerkjent  utdanningsatelier, (Institutt for humanistisk kunstterapi)
 • Siden 1992 kunstterapeutisk arbeid i eget studio med voksne, barn og ungdom, samt psykisk og fysisk funksjonshemmede, kunstterapeutisk arbed med flykninger, i individuelle økter og grupper    
 • Gruppeledelse i spesialpedagogikk Hort Sandfangweg, pedagogisk / kurativ behandling i forhold til individuelle mønstre hos barn og unge, i nært samarbeid med urbant rådgivningsenter (1991-1994)
 • Siden 1994, samarbeid med en barne- og ungdomspsykiater i Freiburg, et sosial-psykiatrisk samarbeid innenfor rammene av systemisk familieterapi    
 • Siden 1996, leder av kunstskole for ungdommer i JBW Freiburg e.V., Utvikling, organisering og gjennomføring av årlige kursprogam, og gjennomføring av prosjekter i det musikalske og kunstneriske og kulturelle området med ulike partnere i Freiburg, samt utvikling og implementering av interkulturelle prosjekter med partnere fra forskjellige land    
 • Ledelse av opplæringsseminarer innen kurativ kunstterapi for studenter, den katolske universitetet i Freiburg 
 • Gjennomførte flerdager's videreutdanningskurs innen pedagogisk / psykologiske emner, og innen fagskoler og team med vekt på peagogik
 • Medlem av humanistisk kunstterapi foreningen, Sveits