Atelier für Begleitetes Male und Kunsttherapie

Startseite
Ledsagende maleri med barn og unge
Kunstterapi med barn og unge
Ledsaget maling / personorientert kunstterapi med voksne
Løsningsorientert maling LOM®
Malatelieret
Datoer og nyheter
En kort presentasjon av meg
Ta kontakt
Impressum
Datenschutz
Lenke
 
DruckenSeite drucken
Zu meiner PersonZu meiner PersonEn kort presentasjon av meg

En kort pesentasjon av meg

 

"Fokus for mitt kunstterapeutiske arbeid retter seg mot det å hjelpe mennesker til konstruktive møter med seg selv, i en atmosfære av forståelse og aksept. Jeg ønsker å tre støttende til, at mennesker skal finne sitt eget potensial, bli kjent med sine ressurser, utvikle løsninger, og slik, gjennom lekenhet og letthet utvide sitt handling- og beslutningsrom. Dette gjøres på grunnlag av en respektfull, åndelig holdning til livet, og i takknemlighet for å få lov til å gjøre et slik rikt arbeid med mennesker."

 

Gudula Trefzger

 • Diplom sosialpedagog  (FH Mainz / Freiburg) med vekt på psykologi og kunst (1990)
 • Figurativ psykodrama (skygger) hos Dr. Jean-Paul Gonseth, Basel Liestal (1988-1989)    
 • Studerte maleri og tegning, Experimental Studio, Nelson Laiva, Freiburg (1987-1989)
 • Maleterapi, opplæring ved Institutt for humanistisk kunstterapi Dr. phil. Bettina Egger og Robert Wirz, Zurich (1991-1993)    
 • Diplom, kunstterapeut, Institutt for humanistisk  kunstterapi, Dr. phil. Bettina Egger, Zürich (2003)
 • Introduksjon til fremgangsmåten for ikke-voldelig kommunikasjon "Non violent kommunkation" av Marshall B. Rosenberg, ved Regula Langemann, "metapuls ag", Zurich (2003)
 • Gjestestudent i maling ved Academy of Fine Arts, Stuttgart med professor Cordula Güdemann (2004)    
 • Hypnoterapi med barn og unge, Milton Erickson Institute, Rottweil (2005/2006)
 • Løsningsorientert maleri (LOM), trauma-terapeutisk kunstterapi, Institutt for humanistisk kunst terapi, Dr. phil. Bettina Egger og Dr. Jörg Merz, Weggis / Sveits (2006)    
 • Videreutdanning, å kuratere utstillinger, ved University of Arts i Berlin (2012) 
 • Anerkjent  utdanningsatelier, (Institutt for humanistisk kunstterapi)
 • Siden 1992 kunstterapeutisk arbeid i eget studio med voksne, barn og ungdom, samt psykisk og fysisk funksjonshemmede, kunstterapeutisk arbed med flykninger, i individuelle økter og grupper    
 • Gruppeledelse i spesialpedagogikk Hort Sandfangweg, pedagogisk / kurativ behandling i forhold til individuelle mønstre hos barn og unge, i nært samarbeid med urbant rådgivningsenter (1991-1994)
 • Siden 1994, samarbeid med en barne- og ungdomspsykiater i Freiburg, et sosial-psykiatrisk samarbeid innenfor rammene av systemisk familieterapi    
 • Siden 1996, leder av kunstskole for ungdommer i JBW Freiburg e.V., Utvikling, organisering og gjennomføring av årlige kursprogam, og gjennomføring av prosjekter i det musikalske og kunstneriske og kulturelle området med ulike partnere i Freiburg, samt utvikling og implementering av interkulturelle prosjekter med partnere fra forskjellige land    
 • Ledelse av opplæringsseminarer innen kurativ kunstterapi for studenter, den katolske universitetet i Freiburg 
 • Gjennomførte flerdager's videreutdanningskurs innen pedagogisk / psykologiske emner, og innen fagskoler og team med vekt på peagogik
 • Medlem av humanistisk kunstterapi foreningen, Sveits