Atelier für Begleitetes Male und Kunsttherapie

Startseite
Ledsagende maleri med barn og unge
Kunstterapi med barn og unge
Ledsaget maling / personorientert kunstterapi med voksne
Løsningsorientert maling LOM®
Malatelieret
Datoer og nyheter
En kort presentasjon av meg
Ta kontakt
Impressum
Datenschutz
Lenke

En kort pesentasjon av meg

 

"Fokus for mitt kunstterapeutiske arbeid retter seg mot det å hjelpe mennesker til konstruktive møter med seg selv, i en atmosfære av forståelse og aksept. Jeg ønsker å tre støttende til, at mennesker skal finne sitt eget potensial, bli kjent med sine ressurser, utvikle løsninger, og slik, gjennom lekenhet og letthet utvide sitt handling- og beslutningsrom. Dette gjøres på grunnlag av en respektfull, åndelig holdning til livet, og i takknemlighet for å få lov til å gjøre et slik rikt arbeid med mennesker."

 

Gudula Trefzger

 • Diplom sosialpedagog  (FH Mainz / Freiburg) med vekt på psykologi og kunst
 • Figurativ psykodrama (hospitasjon) hos Dr. Jean-Paul Gonseth, Basel Liestal 
 • Maleri og tegning, Experimental Studio, Nelson Laiva, Freiburg
 • Maleterapi ved Institutet for humanistisk kunstterapi, Dr. phil. B. Egger, Zürich
 • Diplom kunstterapi ved Institutet for humanistisk kunstterapi, Zürich
 • Introduksjon i "Non violent kommunkation" av Marshall B. Rosenberg ved "metapuls ag", Zürich
 • Gjestestudium i maling ved kunstakademiet Stuttgart, professor Cordula Güdemann  
 • Hypnoterapi med barn og unge, Milton Erickson Institutet, Rottweil
 • Løsningsorientert maleri (LOM), trauma-terapeutisk kunstterapi, IHK, Weggis
 • Videreutdanning kurator for utstillinger ved University of Arts i Berlin
 • Anerkjent utdanningsatelier, Institutet for humanistisk kunstterapi)
 • Siden 1992 kunstterapeutisk arbeid i eget studio med voksne, barn og ungdom, samt psykisk og fysisk funksjonshemmede, kunstterapeutisk arbed med flykninger i individuelle økter og grupper / Gjennomføring av flerdager's videreutdanningskurs innen pedagogisk-psykologiske emner, og innen fagskoler og for lag med vekt på peagogik / Ledelse av opplæringsseminarer innen kurativ kunstterapi for studenter fra den katolske universitetet i Freiburg
 • 1991 -1994 Gruppeledelse i spesialpedagogisk SFO Sandfangweg, pedagogisk og kurativ behandling i forhold til individuelle adverdsmønstre hos barn og unge, samarbeid med et kommunalt rådgivningsenter
 • 1994 - 2018 samarbeid med en barne- og ungdomspsykiater i Freiburg, sosial-psykiatrisk samarbeid innenfor rammene av systemisk familieterapi    
 • 1996 - 2018 leder av kunstskole for ungdommer (Jugendkunstschule) i JBW Freiburg e.V., utvikling, organisering og gjennomføring av årlige kursprogam, gjennomføring av prosjekter i det musikalske og kunstneriske og kulturelle området med ulike partnere i Freiburg, samt utvikling og implementering av interkulturelle prosjekter med partnere fra forskjellige land 
 • 2018 - 2019 rektor Flekkefjord kulturskole
 • 2019 Maleatelieret for kunstterapi i Farsund, medlem av Kunstterapiforeningen Norge