Atelier für Begleitetes Male und Kunsttherapie

Hjem
Ledsagende maleri med barn og unge
Kunstterapi med barn og unge
Ledsaget maling / personorientert kunstterapi med voksne
Løsningsorientert maling LOM®
Malatelieret
Datoer og nyheter
En kort presentasjon av meg
Ta kontakt
Impressum
Datenschutz
Lenke

Kunstterapi med barn og unge

"Et barn, selv om det ikke kan snakke, uttrykker i maleriet fra sin sjel. Det kan dermed koble til seg selv, til voksne, til verden, kanskje til Gud. "S. Bach

 

Ledsagende maling har store terapeutiske fordeler når angstutløsende opplevelser må avklares og behandles. Problemer og spenninger kan ved skapende virksomhet bli beroliget, bevisst og behandlet. Den kreative trang overlever eksistensielle kriser, og kan dermed bli en viktig følgesvenn. Kreativ forming gjør mulig (igjen) å finne sin egen balanse. Ledsagende maling tilbyr muligheten på symbolsk nivå å ta tak de komplekse kravene livet stiller, i malingsatelieret's beskyttede atmosfære.

 

Jeg tror det er viktig at det finnes et rom der mangel ikke står i fokus, der en ikke blir spurt om hva som feiler deg. At det finnes et rom der man på den mest selvfølgelige måte går ut fra hva man kan, og knytter an mot den naturlige nysgjerrighet, trangen til å lære, og livsgleden! Ved kunstterapi blir barnets / den unges problem i løpet av malingen på en selvfølgelig måte tematisert, ved samtale og gjennom bilder.

 

Ingen bilde-temaer blir foregitt, snarere skal egne temaer bli funnet. Hvert menneske har et differensiert uttrykkspotensial. I tillegg til alderstypiske representasjoner utvikler barn / ungdom også særskilte og egne temaer, og der uttrykkes deres makeløse personlighet. Viktig deri er utholdenhet og regelmessighet, slik at dybde, gjentakelse og bearbeidelse kan bli muliggjort.

 

Så kan det i kunstterapi med barn og unge for eksempel handle om å finne frie uttrykk for følelser, å bearbeide konflikter på et symbolsk nivå, å lette byrden som oppstod utav stressende livshendelser, samt myke opp forkrampinger, og bygge ned tvangsmessig og engstelig atferd. Også fremming av ferdigheter til relasjoner og kommunikasjon står i sentrum, og forbedring av sosiale ferdigheter, konsentrasjon og utholdenhet. Samtidig utvikles selvfølelse og selvtillit, gjennom å male styrkes selvstendigheten, handlinsrommet utvides. Og, forsinket utvikling kan hentes inn, finmotorikk og sensormotorikk oppmuntres gjennom å 'være til stede'.

 

Hemmede barn vil her finne anledning til å bli mer fri, uinteresserte barn finner områder der de prøver ut og kan oppdage ting. Aggressive og hyperaktive barn har gjennom skapende virksomhet i maleratelieret mulighet til å overvinne sine problemer, å omgå bedre med seg selv og lære å være stille.